INFO vedr vannskade i Hatlelia Borettslag i Molde.

Hei alle 😊

Her kommer en liten oppdatering i saken vedr videre arbeider etter vannskaden som oppsto 13.desember 2021.

All saneringsarbeider er utført av Frøiland bygg skade AS, (heretter FBS).

FBS har trukket seg ut fra prosjektet så takstmann (heretter TM) Stig Ole Wenaas og undertegnende har holdt tett dialog for å finne aktører som kunne sluttføre arbeidene på best mulig måte.

TM Wenaas har jobbet hardt i kulissene og det er skrevet avtale med to entreprenører, Liabø Entreprenør AS samt AM Prosjekt AS. Disse to aktører er nå godt i gang med sluttarbeidene.

TM følger tett opp mot beboere og utførende håndverkere.

Det er mange leiligheter som er berørt av skaden, i større eller mindre grad. Vi takker for positiv holdning hos beboerne i denne krevende tiden, og håper på å nå målet i løpet av mars mnd. 😊 Det er mange valg hos de forskjellige beboere, som skal på plass før håndverkerne kan starte med å jobbe. Dette er en stor utfordring og en kabal som må løses underveis. Det legges en plan for dette, og beboere blir kontaktet.

Leilighetene i 1.etg.er nå klar for maler og disse arbeider vil starte opp i uke 9. Leilighetene i 3. og 4. etg er også godt i gang med reparasjonsarbeidene her vil malerarbeidene starte fortløpende.

De fleste gulv er levert på plassen og ligger til temperering, det resterende gulv vil bli levert innen tirsdag neste uke.

Det er ett par leiligheter som vil bli prioritert pga sykdom, dette til orientering.

Det er 4-8 håndverkere kontinuerlig på plassen.

‘Småskadene’ vil bli tatt suksessivt i løpet av reparasjonsperioden.

If vil utbetale markedsleie, til de beboere hvor leiligheten er å betrakte som ubeboelig, i 3 mnd fra skadedato. Avregning av markedsleie gjøres i hvert enkelt tilfelle etter at beboer har flyttet tilbake til sin boenhet.

Utbetaling av merforbruk av strøm vil vi komme tilbake til da saken nærmer seg slutten. Dette for å få den endelig oversikt på dette.

Om noen lurer på noe ta kontakt med undertegnende på epost eller telefon.

Med vennlig hilsen

Vibeke Spolén Erstad

If Skadeforsikring.

Vibeke.spolen.erstad@if.no

Tlf 21495957 / 94867332