Ballplassen skal oppgraderes og vi trenger tips og ideer fra beboerne om hva vi skal gjøre med denne. Legg lapp i postkassen utenfor møtelokalet, eller send oss en mail. Frist for innmelding er 20.november.