Verandaene på terrassehusene vil bli renovert framover. Det er nå startet med 6 leiligheter i 99, så tar man et vedtak på generalforsamlingen angående økonomi og lånefinansiering av resterende renovering på de gjenstående verandaene.