Innmeldte saker til generalforsamlingen må sendes på mail til styret eller leveres som brev i postkassen til styret, evt i postkassen til styreleder, innen 20. mars. Generalforsamlingen er satt til 4.mai.